Språk

Bruksanvisning för Sverige - Batteriboxen

Batteriboxen hjälper dig att återvinna och förvara dina förbrukade hushållsbatterier tryggt och brandsäkert tills du lämnar in dem för återvinning. Genom att återvinna batterier på bästa sätt bidrar du också till en mer hållbar miljö. Värdefulla material återvinns och du förhindrar att batterier kommer på avvägar, vilket kan förorena miljön och eventuellt orsaka bränder.

Tack för att du återvinner dina batterier! 

Följ oss:
Svensk hemsida:

Innehåll

Var ska Batteriboxen bäst placeras?

Vi har designat Batteriboxen för att vara en del av varje hem. Men på grund av batteriernas egenskaper finns det vissa saker du behöver vara medveten om när du bestämmer dig för var du placerar din Batteribox i ditt hem:

 • Vi rekommenderar att du installerar brandvarnare i samma rum där du placerat Batteriboxen.
 • Ha aldrig Batteriboxen i ett skåp, i en låda eller annat trångt utrymme, eftersom det kan begränsa dess funktion.
 • Skulle det inträffa överhettning, rök eller lågor från batterierna i Batteriboxen är det viktigt att hålla ett säkert avstånd och att din brandvarnare reagerar på röken tidigt.
 • Se till att Batteriboxen är placerad så att den har minst 35 cm av fritt utrymme över toppen av Batteriboxen.
 • Placera aldrig Batteriboxen intill en vägg eller en vertikal yta, se till att det alltid finns minst 3 cm fritt utrymme runt batteriboxen.

Placera aldrig lättantändliga material i närheten av Batteriboxen, såsom pappershanddukar, servetter, dekorationer eller brandfarliga kemikalier som t.ex. handsprit, matolja, etc.

Batteriboxen bör inte placeras i direkt solljus, eftersom temperaturen kan stiga inuti Batteriboxen, vilket också kan begränsa klistermärkenas funktion.

Förvara Batteriboxen utom räckhåll för små barn.

Hur man använder Batteriboxen

Batteriboxen är konstruerad för att tryggt förvara dina förbrukade hushållsbatterier i den brandsäkra behållaren. Hushållsbatterier kallas också för primärbatterier och är inte uppladdningsbara. Uppladdningsbara batterier av samma typ, storlek och kapacitet som hushållsbatterier kan dock tejpas och förvaras i Batteribox när de är förbrukade.

Använd inte Batteriboxen för icke-hushållsbatterier.

Batteriboxen är inte utformad för att förvara utrustning med inbyggda batterier, specialbatterier, powerbanks, batteripacks byggda för att passa någon speciell utrustning så som telefoner, kameror, fjärrstyrda bilar, elverktyg eller andra specialanpassade batterier för elektronik.

Se avsnittet Hur man återvinner andra typer av batterier

Hur du tejpar dina hushållsbatterier

Din Batteribox kommer redo för användning, med klistermärken installerade.

Dra försiktigt i skyddspapperet och klistermärket som ska täcka batteriets poler kommer då ut ur den motsatta öppningen. Skyddspapperet kan återvinnas som papper. 

Det finns tre huvudtyper av hushållsbatterier:

Sylindriske celler
Cylindriska celler
Knappceller
Knappceller
9V blokk celler
9V block celler

Tejpa alltid batteriets poler, både den positiva + och det negativa .

Om storleken på polen är för stor för att täckas med bara ett klistermärke, använd flera klistermärken så att hela polen täcks. På knappceller, använd klistermärken på båda sidorna. Om du får slut på klistermärken kan du använda genomskinlig tejp tills du har fått nya klistermärken. 

Säkerhetstips: Om du öppnar ett nytt batteripaket och de batterier som du inte använder direkt har oskyddade poler, är det en bra idé att tejpa dessa innan du använder dom. Då förvarar de säkert genom att du förhindrar kortslutning.

Hur man öppnar batteriboxen

När båda polerna är tejpade och täckta, öppnar du batteriboxen genom att hålla i locket och vrida detta moturs – åt vänster. Lägg ner batteriet i behållaren och sätt tillbaka locket genom att vrida det medurs – åt höger, tills det skruvas fast.

Hur man tömmer batteriboxen?

När batteriboxen är full till tre fjärdedelar, rekommenderar vi att du återvinner de förbrukade batterierna.

Var du kan återvinna dina hushållsbatterier

Du kan lämna dina förbrukade batterier till en återvinningsstation eller återvinningscentral. Antingen i separat insamlingskärl för batterier eller som farligt avfall. Det är gratis som privatperson att lämna batterier till en återvinningsstation eller återvinningscentral.

Hur man återvinner andra typer av batterier

Batteriboxen är inte konstruerad för att förvara batterier som inte är hushållsbatterier.

Även på specialbatterierna måste du tejpa alla poler. Dessa har ofta synliga metallanslutningar eller en kontakt i änden av en sladd. Det kan vara en bra idé att titta på utrustningen där anslutningarna finns för att lättare hitta batteriets poler. Se till att tejpa och täcka alla poler. Du kan använda klistermärkena från batteriboxen för att tejpa polerna.

Kontakta din närmaste återvinningscentral för att återvinna batterier som inte är för hushållsbruk.

Hur man beställer ytterligare klistermärken

Din Batteribox levereras förladdad med klistermärken, redo att användas. Vi rekommenderar att du alltid har minst en reservrulle med klistermärken, så att du lätt kan ladda om din Batteribox.

Om du får slut på klistermärken, kan du använda genomskinlig tejp tills du har beställt en ny rulle med klistermärken.

Kontakta din återförsäljare eller distributör för att beställa extra rullar med klistermärken.

Så här sätter du in rullen med nya klistermärken

 • Använd ett mynt eller liknande som passar i skåran på baksidan av din Batteribox och bänd försiktigt locket uppåt.
 • Ta försiktigt bort det övre locket genom att lyfta det rakt upp.
 • Ta bort kartongrullen ur fästet.
 • Kartongrullen sorteras som papper.
 • Dra ut  ca.10 cm av den nya rullen och placera den i styrskenorna enligt bilden.
 • Vi har konstruerat Batteriboxen så att du kan välja vilket fack du vill att klistermärkena ska komma ut ur genom att flytta till motsatt skåra.
 • Placera rullen på mittenröret och rulla försiktigt upp eventuell överskott.
 • Dra försiktigt i skyddspapperet för att se att klistermärket är ordentligt skilt från skyddspapperet på motsatt sida.
 • Sätt tillbaka locket genom att placera detta rakt ner på dispensern och se till att skyddspapperet är i linje med skåran i locket. 
 • Tryck försiktigt ned cylinderhuvudet tills det klickar på plats.

Hur man återvinner själva Batteriboxen

 • Emballage sorteras som kartong och papper.
 • Skyddspapper återvinns som kartong och papper.
 • Kartongrulle sorteras som kartong och papper.
 • Batteriboxen sorteras som restavfall.
 • Innerpåsen sorteras som restavfall.
 • Lösa klistermärken sorteras som plastförpackningar.
 • Klistermärken på rulle sorteras som restavfall.

Om du upplever värme, rök eller lågor från batterierna i Batteriboxen

 • Utrym och ring Räddningstjänsten, 112.
Efter en incident ska Batteriboxen behandlas som specialavfall. De partiklar och gaser som kan uppstå kan vara skadliga för hälsan.
 
 • Använd handskar och ansiktsmask vid hantering.
 • Ta ut Batteriboxen i det fria och placera den på ett säkert avstånd från byggnader och annat brandfarligt material.
 • Placera Batteriboxen på en icke brännbar yta.
 • Efter 24 timmar är det säkert att lägga Batteriboxen i en lufttät behållare eller förseglad plastpåse och leverera den till en återvinningsstation som specialavfall.

Ta kontakt med Whtif, så ersätter vi dig med en ny Batteribox kostnadsfritt.

10 års garanti

Batteriboxen levereras med 10 års garanti mot tillverkningsfel. Klistermärkena omfattas inte av garantin och har en förväntad livslängd på 2 år.

På Whtif tror vi på att reparera snarare än att byta ut, så alla våra återförsäljare och distributörer har reservdelar till Batteriboxen om du råkat förstöra den. Skulle det börja att brinna i din Batteribox, kontakta Whtif så byter vi din Batteribox kostnadsfritt.

Under utvecklingen och produktionen av Batteriboxen har vi gjort vårt bästa för att konstruera en produkt som hjälper dig att enkelt återvinna dina förbrukade hushålls-/primärbatterier på ett säkert sätt. Däremot kan Whtif inte hållas ansvarigt för personskador eller skador på egendom, relaterade skador eller följdskador. Ansvaret är begränsat till värdet av en liknande produkt, reparation eller utbyte av den defekta produkten efter Whtifs gottfinnande.

Whtif ansvarar under inga omständigheter för skadestånd enligt andra rättsmedel, som föreskrivs i lag eller förordning, som kan överstiga köpeskillingen. Batteriboxen är ett säkert sätt att förvara förbrukade hushållsbatterier, men är inte en ersättning för att teckna egendom, liv, ansvar eller andra typer av försäkringar.

Om Batteriboxen är defekt, kontakta din återförsäljare med en beskrivning av problemet. Om garantianspråket godkänns så kommer Batteriboxen att repareras eller ersättas med en ny produkt av samma eller liknande typ. 

Så här är Batteriboxen testad

Vi har testat Batteriboxen med en blandning av hushållsbatterier tillsammans med ett LiPo (Lithium-Ion Polymer) batteri på 11,1 Wh, som överladdats till termisk rusning. Detta LiPo-batteri överträffar alla kända hushållsbatterier i kapacitet. Under testerna mätte vi över 618℃ inuti Batteriboxen.

Testerna utfördes hos DBI – The Danish Institute of Fire and Security i Köpenhamn, Danmark.

Se filmer från tester på DBI.

Kontaktinformation

Kontakta distributör

Kontakta tillverkaren

Ladda ner

Scroll to Top