Sprog

Brugervejledning til Danmark - Batteriboks

Batteriboksen hjælper dig med at genbruge og opbevare dine husholdningsbatterier sikkert og brandsikkert, indtil du afleverer dem til genbrug. Ved at genbruge batterier korrekt bidrager du også til et mere bæredygtigt miljø. Værdifulde materialer genvindes fra batterierne, og du forhindrer batterier i at komme på afveje, hvilket forurener miljøet og kan forårsage brand.

Tak for dit miljøbidrag! 

Følg os:
Dansk produktside:

Indhold

Hvor skal Batteriboksen placeres

Vi har designet Batteriboksen, så den kan være en del af ethvert hjem. Men på grund af batteriernes natur er der visse ting, du skal være opmærksom på, når du beslutter dig for, hvor du skal placere batteriboksen: 

 • Vi anbefaler at installere røgalarmer i samme rum, hvor du opbevarer batteriboksen.
 • Placer aldrig batteriboksen i et skab, i en skuffe eller et andet lukket rum, da dette kan forhindre dens funktion.
 • Skulle der være overophedning, røg eller flammer fra batterierne i Batteriboksen, er det vigtigt at holde en sikker afstand og at røgalarmen opdager røgen tidligt.
 • Sørg for, at batteriboksen er placeret, så der mindst er 35 cm. fri luft over toppen af batteriboksen.
 • Placer aldrig batteriboksen ved siden af en væg eller en lodret overflade, sørg for at der altid er mindst 3 cm. fri luft omkring batteriboksen.

Anbring aldrig letantændelige materialer i nærheden af batteriboksen, såsom køkkenrulle, servietter, dekorationer eller brandfarlige kemikalier såsom håndsprit, madolie osv.

Batteriboksen bør ikke efterlades i direkte sollys, da der kan opbygges varme inde i batteriboksen, hvilket også kan reducere kvaliteten af klistermærkerne.

Opbevar batteriboksen utilgængeligt for små børn.

Sådan bruger du Batteriboksen

Batteriboksen er designet til at opbevare dine brugte husholdningsbatterier sikkert i den brandsikre beholder. Husholdningsbatterier er også kendt som primære celler og er ikke genopladelige. Genopladelige batterier af samme type, størrelse og kapacitet som husholdningsbatterier kan dog tapes og opbevares i batteriboksen efter endt levetid. 

Brug ikke batteriboksen til andre typer batterier

Batteriboksen er ikke designet til at opbevare udtjent udstyr med batterier, specielle batterier, powerbanks eller batterier til udstyr som telefoner, kameraer, fjernbetjente biler, elværktøj eller andre elektriske enheder.

Se afsnittet: Sådan genbruges andre batterier.

Sådan tapes husholdningsbatterier

Batteriboksen leveres klar til brug med klistermærker installeret.

Træk forsigtigt i bagsidepapiret, og mærkaten, der dækker batteriterminalen, vil komme ud ad den modsatte åbning. Bagsidepapiret skal i genbrug som papir. 

Der findes tre hovedtyper af husholdningsbatterier:

Sylindriske celler
Cylindriske celler
Knappceller
Knapcelle batterier
9V blokk celler
9V blokceller

Tape altid begge poler, både den positive + og den negative.
Hvis størrelsen på batteri polen er for stor til at blive dækket med kun et klistermærke, skal du bruge flere klistermærker, så hele stangen er dækket. På knapceller skal du bruge klistermærker på begge sider. Løber du tør for klistermærker, kan du bruge klar tape, indtil du har modtaget nye klistermærker.

Sikkerhedstip: Hvis du åbner en ny pakke batterier, og dem, du ikke bruger, har ubeskyttede terminaler, er det en god idé at tape dem, før du opbevarer dem sikkert for at forhindre kortslutninger.

Sådan åbner du Batteriboksen

Når begge poler er tapet og dækket, åbner du batteriboksen ved at holde i topdækslet og dreje det mod uret – til venstre. Læg batteriet ned i beholderen og sæt låget på igen ved at dreje det med uret – til højre, indtil det er skruet på plads.

Sådan tømmes Batteriboksen

Når batteriboksen er ¾ fuld, anbefaler vi, at du afleverer de brugte batterier.

Sådan afleveres husholdningsbatterier

Du kan fylde dine batterierne i den røde miljøkasse til farligt affald. Du kan også aflevere batterier på en genbrugsstation. Det er gratis at aflevere batterier.

Find din nærmeste genbrugsstation (Ekstern link).

Sådan genbruges andre batterier

Batteriboksen er ikke designet til at opbevare specielle batterier eller udstyr med batterier.

På specialbatterierne skal du også tape alle terminaler. Disse har ofte synlige metalforbindelser eller et stik for enden af en ledning. Det kan være en god idé at se på udstyret, hvor forbindelserne er, for lettere at finde batteriets poler. Sørg for at tape og dække alle terminaler. Du kan bruge klistermærkerne fra batteriboksen til at tape terminalerne. 

Specialbatterier afleveres til nærmeste genbrugsstation.

Sådan bestiller du klistermærker:

Batteriboksen leveres klar til brug med klistermærker.
Vi anbefaler, at du har en ekstra rulle klistermærker til rådighed.
Løber du tør for klistermærker, kan du bruge klar tape, indtil du har fået flere klistermærker.
Kontakt din forhandler eller distributør for at bestille klistermærker.

Sådan indsætter du nye klistermærker

 • Brug en mønt i åbningen på bagsiden af Batteriboksen og vip forsigtigt topdækslet opad.
 • Fjern forsigtigt topstykket ved at løfte det lige op.
 • Fjern papkernen af den gamle mærkatrulle.
 • Papkernen sorteres som pap og papir.
 • Udtræk ca. 10 cm af den nye rulle og læg i fugerne som vist på figuren.
 • Batteriboksen er designet, så du kan vælge, hvilken fuge klistermærkerne skal ud af, ved at flytte bagsidepapiret til den modsatte fuge.
 • Placer rullen på midterrøret og rul forsigtigt eventuel slæk op.
 • Træk forsigtigt i bagsidepapiret for at se, at mærkaten kommer ud på den modsatte side.
 • Sæt toplåget på igen ved at sætte det lige ned på dispenseren og sørg for, at bagsidepapiret er på linje med åbningen i låget.
 • Skub forsigtigt toplåget ned, indtil det klikker på plads.

Sådan genbruges Batteriboksen

 • Emballagen genbruges som pap og papir.
 • Bagsidepapiret genbruges som pap og papir.
 • Klistermærkerullens papkerne sorteres som pap og papir.
 • Selve kassen sorteres som restaffald.
 • Inderposen genbruges som restaffald.
 • Løse klistermærker genbruges som plastemballage.
 • Klistermærker på rulle genbruges som restaffald.

Hvis du oplever varme, røg eller flammer fra batterierne i Batteriboksen

 • Evakuer og tilkald brandvæsenet.
Efter en hændelse skal batterikassen behandles som specialaffald. De partikler og gasser, der kan opstå, kan være sundhedsskadelige.
 
 • Brug handsker og ansigtsmaske ved håndtering.
 • Tag batteriboksen ud i det fri og placer den i sikker afstand fra bygninger og andet brændbart materiale.
 • Placer batteriboksen på en ikke-brændbar overflade.
 • Efter 24 timer er det sikkert at lægge batteriboksen i en lufttæt beholder eller forseglet plastikpose og aflevere den til en genbrugsstation som specialaffald.

Kontakt Whtif, så udskifter vi din batteriboks uden beregning.

10 års garanti

Batteriboksen leveres med 10 års garanti mod fabrikationsfejl. Klistermærkerne er ikke dækket af garantien og har en forventet holdbarhed på 2 år.

Hos Whtif tror vi på at reparere frem for at udskifte, så alle forhandlere og distributører medbringer reservedele til batteriboksen, hvis du skulle være uheldig og ødelægge den. Skulle du være uheldig og opleve en brand, så kontakt Whtif, så udskifter vi din batteriboks uden beregning.

Under udviklingen og produktionen af Batteriboksen har vi efter bedste evne skabt et produkt, der hjælper dig med at genbruge dine husholdnings-/primærbatterier på en sikker måde. Dog er Whtif ikke ansvarlig for personskade eller skade på ejendom, relaterede skader eller følgeskader. Ansvaret er begrænset til værdien af et lignende produkt, reparation eller udskiftning af det defekte produkt efter Whtifs skøn. 

Whtif er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig i henhold til andre retsmidler, som foreskrevet i lov eller forskrift, som kan overstige købesummen. Batteriboksen er en sikker måde at opbevare brugte husholdningsbatterier på, men er ikke en erstatning for tegning af ejendom, liv, ansvar eller andre former for forsikring.

Hvis batteriboksen er defekt, skal du kontakte forhandleren med en beskrivelse af problemet. Hvis garantikravet godkendes, vil batteriboksen blive repareret eller udskiftet med et nyt produkt af samme eller lignende type.

Sådan testes Batteriboksen

Vi har testet Batteriboksen med en blanding af husholdningsbatterier sammen med et LiPo (Lithium-Ion Polymer) batteri på 11,1 Wh., som var overopladet for termisk rush. Dette LiPo-batteri overgår alle kendte husholdningsbatterier i kapacitet. Under testene målte vi over 618 ℃ inde i batteriboksen.

Testene er udført på DBI – Dansk Brand- og Sikringsinstitut i København. 

Se film fra test på DBI.

Kontakt information

Kontakt forhandler

Kontakt producenten

Downloads

TOR og batteriloven. (PDF)
Produktdatablad for Batteriboksen. (PDF)
Scroll to Top