Språk

Bruksanvisning for Norge - Batteriboksen

Batteriboksen hjelper deg å resirkulere og oppbevare husholdningsbatteriene dine trygt og brannsikkert til du leverer dem til gjenvinning. Ved å resirkulere batterier riktig, bidrar du også til et mer bærekraftig miljø. Fra batteriene gjenvinnes verdifulle materialer og du forhindrer at batterier kommer på avveie, noe som forurenser miljøet og kan forårsake brann.

Takk for at du resirkulerer batterier!

Følg oss:
Norsk produktside:

Innhold

Hvor bør Batteriboksen plasseres

Vi har designet Batteriboksen slik at den kan være en del av et hvert hjem. På grunn av batterienes natur er det imidlertid enkelte ting du må passe på når du bestemmer deg for hvor du skal plassere Batteriboksen:

 • Vi anbefaler å installere røykvarsler i samme rom som du oppbevarer Batteriboksen.
 • Plasser aldri Batteriboksen i et skap, i en skuff eller annet begrenset rom, da dette kan forhindre funksjonen. 
 • Skulle det oppstå varmgang, røyk eller flammer fra batteriene i Batteriboksen, er det viktig med sikkerhetsavstand og at røykvarsleren oppdager røyken tidlig. 
 • Sørg for at Batteriboksen plasseres slik at det er minst 35 cm. fri luft over toppen av Batteriboksen.
 • Plasser aldri Batteriboksen inntil en vegg eller en vertikal flate, sørg for at det alltid er minst 3 cm. fri luft rundt Batteriboksen.

Plasser aldri lett brennbare materialer i nærheten av Batteriboksen, som tørkepapir, servietter, dekorasjoner eller brennbare kjemikalier som hånddesinfeksjonsmidler, matoljer osv.

Batteriboksen skal ikke stå i direkte sollys, da det kan bygge seg opp varme inne i Batteriboksen, noe som også kan forringe kvaliteten på klistremerkene.

Oppbevar Batteriboksen utilgjengelig for små barn.

Hvordan bruke Batteriboksen

Batteriboksen er konstruert for å oppbevare dine brukte husholdningsbatterier trygt i den brannsikre beholderen. Husholdningsbatterier er også kjent som primærceller og er ikke oppladbare. Imidlertid kan oppladbare batterier av samme type, størrelse og kapasitet som husholdningsbatterier, teipes og oppbevares i Batteriboksen etter endt levetid

Ikke bruk batteriboksen til andre typer batterier

Batteriboksen er ikke konstruert for å oppbevare utrangert utstyr med batterier, spesialbatterier, powerbanks eller batterier til utstyr som telefoner, kameraer, fjernstyrte biler, elektroverktøy eller andre elektriske apparater.

Se avsnittet Slik resirkuleres andre batterier.

Slik teipes husholdningsbatteriene

Batteriboksen kommer klar til bruk med klistremerker installert.

Trekk forsiktig i bakpapiret, og klistremerket som skal dekke batteripolen kommer ut av det motsatte sporet. Bakpapiret resirkuleres som papir. 

Det er tre hovedtyper av husholdningsbatterier:

Sylindriske celler
Sylindriske celler
Knappceller
Knappceller
9V blokk celler
9V blokk celler

Teip alltid begge polene, både den positive + og den negative .
Hvis størrelsen på polen er for stor til å dekkes med bare ett klistremerke, bruk flere klistremerker slik at hele polen er dekket. På knappceller, bruk klistremerker på begge sider. Går du tom for klistremerker, kan du bruke klar teip til du har mottatt nye klistremerker.

Sikkerhetstips: Hvis du åpner en ny pakke med batterier og de du ikke bruker har ubeskyttede poler, er det lurt å teipe disse før du oppbevarer dem trygt for å forhindre kortslutning.

Hvordan åpnes Batteriboksen

Når begge polene er teipet og tildekket, åpner du Batteriboksen ved å holde i topplokket og vri mot klokken – mot venstre. Legg batteriet ned i beholderen og sett på lokket igjen ved å dreie det med klokken – mot høyre, til det er fastskrudd.

Hvordan tømmes Batteriboksen

Når Batteriboksen er ¾ full, anbefaler vi at du resirkulerer de brukte batteriene.

Slik resirkuleres husholdningsbatterier

Du kan levere batteriene dine i butikk som fører samme type batterier, uavhengig av merke. Du kan også levere batterier på gjenvinningsstasjon, enten i egen innsamling for batterier eller som farlig avfall. Det er gratis å levere batterier, både i butikkene og på gjenvinningsstasjonene.

Finn din nærmeste gjenvinningsstasjon (Ekstern lenke).

Slik resirkuleres andre batterier

Batteriboksen er ikke designet for å oppbevare spesialbatterier eller utstyr med batterier.

På spesialbatteriene må du også teipe alle terminalene. Disse har ofte synlige tilkoblinger i metall eller en plugg i enden av en ledning. Det kan være lurt å se på utstyret hvor tilkoblingene er for enklere å finne terminalene på batteriet. Sørg for å teipe og dekke til alle terminalene. Du kan benytte klistremerkene fra Batteriboksen til å teipe terminalene.

Spesialbatterier leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Slik bestiller du klistremerker

Batteriboksen leveres klar til bruk med klistremerker.
Vi anbefaler at du har en ekstra rull med klistremerker tilgjengelig.
Går du tom for klistremerker, kan du bruke klar teip inntil du har mottatt flere klistremerker.
Kontakt din forhandler eller distributør for å bestille klistremerker. 

Slik setter du inn nye klistremerker

 • Bruk en mynt i sporet på baksiden av Batteriboksen og vipp topplokket forsiktig oppover.
 • Fjern topplokket forsiktig ved å løfte det rett opp.
 • Fjern pappkjernen til den gamle klistremerkerullen.
 • Pappkjernen sorteres som papp og papir.
 • Trekk ut ca. 10 cm av den nye rullen og plasser i føringene som vist på figuren.
 • Batteriboksen er konstruert slik at du kan velge hvilket spor klistremerkene skal komme ut av ved å føre bakpapiret til motsatt spor.
 • Sett rullen på senterrøret og rull forsiktig opp eventuell slakk.
 • Trekk forsiktig i bakpapiret for å se at klistremerket kommer ut på motsatt side.
 • Sett topplokket på plass ved å sette det rett ned på dispenseren og sørg for at bakpapiret er på linje med sporet i lokket.
 • Skyv topplokket forsiktig ned til det klikker på plass.

Slik resirkulerer du Batteriboksen

 • Emballasjen resirkuleres som papp og papir.
 • Bakpapiret resirkuleres som papp og papir.
 • Pappkjernen til klistremerkerullen sorteres som papp og papir.
 • Selve boksen sorteres som restavfall.
 • Den innvendige posen resirkuleres som restavfall.
 • Løse klistremerker resirkuleres som plastemballasje.
 • Klistremerker på rull resirkuleres som restavfall.

Hvis du opplever varmgang, røyk eller flammer fra batteriene i Batteriboksen

 • Evakuer og ring brannvesenet.
Etter en hendelse skal Batteriboksen behandles som spesialavfall. Partiklene og gassene som kan oppstå kan være helseskadelige.
 
 • Benytt hansker og ansiktsmaske ved håndtering.
 • Ta Batteriboksen ut i friluft og plasser den i trygg avstand fra bygninger og annet brennbart materiale.
 • Plasser Batteriboksen på en ikke brennbar overflate.
 • Etter 24 timer er det trygt å legge Batteriboksen i en lufttett beholder eller forseglet plastpose og levere den til gjenvinningsstasjon som spesialavfall.

Ta kontakt med Whtif og vi vil erstatte Batteriboksen din kostnadsfritt.

10 års garanti

Batteriboksen leveres med 10 års garanti mot produksjonsfeil. Klistremerkene dekkes ikke av garantien og har en forventet holdbarhet på 2 år.

Hos Whtif tror vi på å reparere istedenfor å bytte ut, så alle forhandlere og distributører fører reservedeler til Batteriboksen, dersom du skulle være uheldig og ødelegge den. Skulle du være uheldig og oppleve et branntilløp ta kontakt med Whtif og vi vil erstatte Batteriboksen din kostnadsfritt.

Under utvikling og produksjon av Batteriboksen, har vi etter beste evne laget et produkt for å hjelpe deg med å resirkulere husholdnings-/primærbatteriene dine på en trygg måte. Whtif har imidlertid ikke ansvar for personskade eller skade på eiendom, relaterte skader eller følgeskader. Ansvaret er begrenset til verdien av et tilsvarende produkt, reparasjon eller bytte av det defekte produktet etter Whtif´s skjønn. Whtif har under ingen omstendigheter erstatningsansvar i henhold til andre rettsmidler, som foreskrevet ved lov eller forskrift, som måtte overstige kjøpesummen. Batteriboksen er en trygg måte å oppbevare brukte husholdningsbatterier på, men er ikke en erstatning for å tegne forsikring av eiendom, liv, ansvar eller andre typer forsikring.

Hvis Batteriboksen er defekt, kontakt forhandleren med en beskrivelse av problemet. Hvis garantikravet godkjennes, vil Batteriboksen bli reparert eller erstattet med et nytt produkt av samme eller tilsvarende type. 

Slik er Batteriboksen testet

Vi har testet Batteriboksen med en miks av husholdningsbatterier sammen et LiPo (Lithium-Ion Polymer) batteri på 11.1 Wh., som ble overladet til termisk rusing. Dette LiPo batteriet overgår alle kjente husholdningsbatteriet i kapasitet. Under testene målte vi over 618℃ inne i Batteriboksen.

Testene ble utført hos DBI – The Danish Institute of Fire and Security i København.

Se filmer fra testing hos DBI.

Kontaktinformasjon

Kontakt distributør

Kontakt produsent

Nedlastinger

TOR og Batterivettreglene. (PDF)
Produktdatablad for Batteriboksen. (PDF)
Scroll to Top